Systematiskt Brandskyddsarbete – SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete är ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla enligt den nya lagen om skydd mot olyckor.

Vi hjälper våra kunder att utforma system för identifiering av risker och uppföljning av att de åtgärdas, uppbyggnad av brandskyddsorganisation, dokumentation till räddningstjänst, inventeringar av fastighetsbestånd, utrymningsskyltning, brandtätning och service av brandskyddsinstallationer.

Vi har välutbildade brandskyddstekniker som hjälper er med att funktionskontrollera era befintliga brandgasventilatorer, oftast så gör vi kontrollen i samband med att vi underhåller övrig brandskyddsutrustning hos er som kund en gång per år.

Lagen om skydd mot olyckor, vilken trädde i kraft den 1 januari 2004. Det finns även andra lagstiftningar med krav på brandskyddsåtgärder såsom Arbetsmiljölagen.

Kontakta oss

Huvudkontor Nässjö
Höregatan 9
571 34 Nässjö

0380-779 11
info@brandservice.se

Visa alla kontor

Behörig anläggarfirma brandlarm