Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

29/04/22

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) innebär att ni metodiskt går igenom företagets brandskydd, ser till att det underhålls samt att alla i organisationen har den kunskap och material som är nödvändig för att ni ska kunna undvika en brand.

I vårt websystem för Systematiskt Brandskyddsarbete finns allt du behöver för att skapa en trygg och säker arbetsplats. I systemet kan du enkelt hantera serviceronder, skyddsronder, egenkontroller, protokoll, uppföljning, statistik och dokumentarkiv samt annat som behövs för att uppfylla lagkrav och dina anställdas behov av trygghet.

Vi arbetar med Brandexpertens WEB SBA som är ett enkelt och modernt system som uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för att få ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder våra kunder ett webbaserat alternativ till hur man enkelt kan arbeta systematiskt med brandskyddet på företaget. Ni kan enkelt göra dina egenkontroller via din mobilen eller läsplattan.

Lär mer om systemet här ›
Eller kontakta oss på 0380-779 11

Gamla SBA länken ›

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) innebär att ni metodiskt går igenom företagets brandskydd, ser till att det underhålls samt att alla i organisationen har den kunskap och material som är nödvändig för att ni ska kunna undvika en brand.

I vårt websystem för Systematiskt Brandskyddsarbete finns allt du behöver för att skapa en trygg och säker arbetsplats. I systemet kan du enkelt hantera serviceronder, skyddsronder, egenkontroller, protokoll, uppföljning, statistik och dokumentarkiv samt annat som behövs för att uppfylla lagkrav och dina anställdas behov av trygghet.

Vi arbetar med Brandexpertens WEB SBA som är ett enkelt och modernt system som uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för att få ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder våra kunder ett webbaserat alternativ till hur man enkelt kan arbeta systematiskt med brandskyddet på företaget. Ni kan enkelt göra dina egenkontroller via din mobilen eller läsplattan.

Kontakta oss på 0380-779 11
info@brandservice.se

Tillbaka