Brandsläckare

Skumbrandsläckare

Skum är ett av de effektivare släckmedlen samt släcker nästan alla typer av bränder.
De vanligaste storlekarna på skumbrandsläckare är:

6L som komplement till pulver och kolsyra där det ej finns frostrisk.
9L i skolor, villor, garage och kontor osv, där pulver skulle medföra för stora saneringskostnader vid användning men ändå vill ha en effektiv släckning, samt där det ej förekommer någon risk för frost.

Skumbomb är ett komplement där risk för brand är stor i lokaler som inte alltid är bemannade så som , soprum mm. Skumbomben är en automatiskt utlösande släckare av sprinklertyp för fast montering i tak och med fasta utlösningstemperaturer. Den kan även monteras i miljöer som kan utsättas för temperaturer ner till -30 grader.

Pulverbrandsläckare

Pulver är det absolut effektivaste släckmedlet samt släcker alla typer av bränder oerhört snabbt.

De vanligaste storlekarna på pulverbrandsläckare är :

  • 2 Kg, för exempelvis truckar, personbilar mm.
  • 6 Kg för större maskiner, villor, garage och industrier mm.
  • 12 Kg där en stor mängd släckmedel behövs vid förhöjd brandrisk, stora tunga industrier, ladugårdar mm.

Pulverbomb är ett komplement där risk för brand är stor i lokaler som inte alltid är bemannade så som vindar, soprum, pannrum osv.
Pulverbomben är en automatiskt utlösande släckare av sprinkler typ, för fast montering i tak och med fasta utlösningstemperaturer.

Kolsyrebrandsläckare

Kolsyra är ett oerhört rent släckmedel som inte lämnar några som helst rester efter sig och är optimal där man har mycket känslig utrustning som kan skadas av andra släckmedel såsom EL-centraler, serverrum och ställverk mm.
Kolsyra har inte lika hög släckeffekt som exempelvis skum, därför monterar man ofta en skumsläckare som komplement bredvid en kolsyrebrandsläckare. De vanligaste storlekarna på kolsyrebrandsläckare är:

2 Kg, vid exempelvis ett litet nätverksskåp för mindre kontor, arbetsfordon med mycket dyrbar elektronik.
5 Kg, vid nätverksskåp, intill EL-centraler, i ställverk, datahallar och kök mm.

Kontakta oss

Huvudkontor Nässjö
Höregatan 9
571 34 Nässjö

0380-779 11
info@brandservice.se

Visa alla kontor

Behörig anläggarfirma brandlarm