Våra riktlinjer till följd av Coronaviruset

16/04/20

Brandservice riktlinjer med anledning av Coronaviruset

Vi på Brandservice arbetar vidare så gott det går i dessa tider. Våra rutiner ser dock lite annorlunda nu mot innan:

Vi informerar alla våra anställda att ha en god handhygien, tvätta sig noga och ofta, och är man sjuk eller känner symtom så stannar man hemma. Vi åker inte på affärsresor eller möten som inte är absolut nödvändiga, utan använder oss istället av digitala möten och affärsuppgörelser via Teams eller liknande.

Vi inväntar ytterligare information från myndigheterna!

Vi följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer och uppdaterar våra riktlinjer löpande.

Tillbaka