undersidaHeader

Utrymning

Varje verksamhet SKA ha en plan för hur man skall agera vid en situation som kräver en utrymning av lokalerna. En utrymningsstrategi innebär också att personalen regelbundet deltar i utrymningsövningar. Utrymningsstrategier utförs alltid av en certifierad brandskyddstekniker.

En utrymningsstrategi kan bestå av följande:

Översyn av Skyltningen
Utrymningsplaner
Utrymningsdörrar
Utrymningsvägar
Personantalsberäkning
Utrymningslarm