undersidaHeader

Tillgänglighetsanpassning / Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjäpta hinder behadlas i Boverkets Byggregler (BBR) och beskrivs i BFS 2013:9 HIN 3 som gäller för ”lokaler dit allmänheten har tillträde”.
Vi på Brandservice har gedigen erfarenhet av tillgänglighetsanpassning, med allt från kommuner och landsting, till stora privata företag som nöjda kunder.