undersidaHeader

Underhåll Brandskyddsutrustning

Vi på Brandservice har sedan starten 1974 varit ledande inom service och underhåll, och har alltid satt kvalité och funktion i fokus, och har idag över 40 års erfarenhet inom yrket. Underhåll av brandskyddsutrustning som handbrandsläckare, brandposter och släcksystem är idag våra huvudsakliga arbetsuppgifter med allt från små lantbruk och privatpersoner till stora industrier och sågverk som kunder.

Vi har idag 6 välutbildade brandskyddstekniker som kan hjälpa er med allt från val och placering och service av släckutrustning till utrymning samt uppbyggnad av SBA mm.

Systematiskt Brandskyddsarbete – SBA

Systematiskt brandskyddsarbete är ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla enligt den nya ”Lagen om skydd mot olyckor”.
Vi hjälper våra kunder att utforma system för identifiering av risker och uppföljning av att de åtgärdas, uppbyggnad av brandskyddsorganisation, dokumentation till räddningstjänst, inventeringar av fastighetsbestånd, utrymningsskyltning, brandtätning och service av brandskyddsinstallationer.

Vi har välutbildade brandskyddstekniker som hjälper er med att funktionskontrollera era befintliga brandgasventilatorer, oftast så gör vi kontrollen i samband med att vi underhåller övrig brandskyddsutrustning hos er som kund en gång per år.

Lagen om skydd mot olyckor, vilken trädde i kraft den 1 januari 2004. Det finns även andra lagstiftningar med krav på brandskyddsåtgärder såsom Arbetsmiljölagen.

Utrymning

Varje verksamhet SKA ha en plan för hur man skall agera vid en situation som kräver en utrymning av lokalerna. En utrymningsstrategi innebär också att personalen regelbundet deltar i utrymningsövningar. Utrymningsstategier utförs alltid av en certifierad brandskyddstekniker.

En utrymningsstrategi kan bestå av följande:

Översyn av Skyltningen
Utrymningsplaner
Utrymningsdörrar
Utrymningsvägar
Personantalsberäkning
Utrymningslarm

Brandtätningar

Genomföringar för t ex kablar, rör eller ventilationstrummor måste tätas på ett riktigt sätt för att inte bli svaga punkter i en brandcellsbegränsning.

Vi på Brandservice har ett brett produktsortiment av brandtätningar för olika ändamål, t ex fogmassor, rörsknipare och olika typer av mineralullstätningar. Det breda utbudet betyder att vi kan erbjuda den bästa tekniska lösningen för varje form av genomföring. Alla våra tekniker är utbildade & certifierade för applicering av brandtätningsprodukter. 

Tillgänglighetsanpassning / Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjäpta hinder behadlas i Boverkets Byggregler (BBR) och beskrivs i BFS 2013:9 HIN 3 som gäller för ”lokaler dit allmänheten har tillträde”.
Vi på Brandservice har idag gedigen erfarenhet av tillgänglighetsanpassning, med allt från kommuner och landsting, till stora privata företag som nöjda kunder.

Återkommande Kontroll av gasflaskor

Har ni en kolsyreflaska som är i behov av återkommande kontoll, i folkmun kallat provtryckning tveka inte att kontakta oss!

Vi kan även fylla kolsyreflaskor på samtliga våra filialer.