undersidaHeader

Skyltar

skylt-utrymningHänvisningsskyltar är skyltar som har till uppgift att visa vilken väg man skall följa för att komma till en utrymningsväg, eller sitter i direkt anslutning till en utrymningsväg. Det finns i dagsläget skyltar för anvisning för rullstolsburna personer som skall utrymma till säker plats och där få vidare hjälp att ta sig ut ur byggnaden av antingen räddningstjänst eller utsedd personal.

Hänsvisningsskyltar kan antingen vara av plast/aluminiumtyp, eller elektrifierade genomlysta skyltar.

Vi hjälper er gärna med att projektera era utrymningsstrategier, se mer under tjänster, samt leverera de material som behövs för att märka ut utrymningsvägarna samt montering. Kontakta oss för mer information.